MENU
Jesteś tutaj: Prawo Co to jest umowa handlowa?

Co to jest umowa handlowa?

12:25, dnia 15 czerwiec 2022r.
Kategoria:Prawo
368
0

Umowy są istotną częścią każdej działalności gospodarczej. Niezależnie od wielkości firmy, wszyscy jej właściciele muszą podejmować różnego rodzaju zobowiązania wobec klientów i osób prawnych. Każdy przedsiębiorca musi znać umowę handlową. Reguluje ona stosunki prawne, które powstają w ramach prowadzonej działalności.

Umowy nienazwane

Do kategorii umów cywilnoprawnych należy umowa handlowa. Nie można jej znaleźć w żadnych obowiązujących przepisach, dlatego nazywa się ją umową nienazwaną. Jej treść zależy wyłącznie od woli stron, o ile jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.

Umową handlową objęte są wszystkie umowy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Nie ma znaczenia, czy druga strona jest osobą fizyczną czy prawną.

Umowy międzynarodowe i krajowe

Działalność gospodarczą można prowadzić zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym. W takim przypadku umowy krajowe muszą być ograniczone do terytorium Polski i zgodne z naszymi przepisami wewnętrznymi.

Sytuacja będzie inna, jeśli przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą wykraczającą poza granice Polski, a czasem nawet poza kontynent. W takiej sytuacji przestrzeganie prawa polskiego może okazać się trudne, a umowa będzie musiała być sporządzona w więcej niż jednym języku.

W międzynarodowych umowach handlowych głównym problemem jest określenie prawa właściwego, które będzie regulowało stosunki między dwoma podmiotami gospodarczymi. Niemożliwe jest stosowanie różnych systemów prawnych zamiennie. Istnieje wiele różnic między przepisami prawnymi w różnych krajach. Jest to również niezgodne z prawem.

Wybór właściwego prawa dla umowy handlowej ma zasadnicze znaczenie. Ważne jest, aby na początku sporządzania umowy wybrać prawo właściwe dla danego stosunku handlowego.

Jakie są obszary, które można uwzględnić w umowie handlowej?

Nie ma ograniczeń co do liczby zagadnień, które mogą być objęte umową handlową, o ile są one realizowane zgodnie z obowiązującym prawem.

Polski przedsiębiorca nie może podpisać takiej umowy, jeśli dotyczy ona działalności, która jest zakazana na mocy naszego prawa krajowego. Prawo innych stron umowy może jednak zezwalać na jej wykonanie. Handel tzw. miękkim narkotykiem, który jest nielegalny w Polsce, może być zalegalizowany w niektórych krajach UE (po spełnieniu określonych warunków).

Forma umowy handlowej

Chociaż umowa handlowa powinna być sporządzona w formie pisemnej, nie ma powodu, aby nie mogła być zawarta w formie ustnej. Ze względów bezpieczeństwa najlepiej jest sporządzić jej kopię w formie papierowej. W razie nieporozumień będzie można sprawdzić, co dokładnie zostało uzgodnione między stronami i która ze stron nie wywiązała się ze swoich zobowiązań.

Elementy umowy handlowej

W rzeczywistości to strony decydują o treści każdej umowy handlowej. To one wiedzą, czego oczekują od swoich partnerów umownych. Możliwe jest określenie podstawowych elementów umowy handlowej, które powinny być obecne w każdej sytuacji.

  • Identyfikacja stron umowy
  • Szczegółowy opis praw i obowiązków kontrahentów.
  • Określenie czasu obowiązywania kontraktu
  • Możliwość i procedura wcześniejszego rozwiązania kontraktu.
  • Opis oferowanych produktów lub usług
  • Określenie czasu i sposobu wzajemnych rozliczeń finansowych
  • Wskazanie prawa właściwego i języka kontraktu.
  • (w przypadku międzynarodowych umów handlowych)
  • Określenie kar za naruszenie postanowień kontraktu

Czy umowy handlowe muszą być sporządzane i podpisywane przez prawnika?

Odpowiedź na powyższe pytanie brzmi: nie. Należy pamiętać, że umowy handlowe należą do kategorii umów stosowanych w profesjonalnej działalności gospodarczej.

Umowy tego rodzaju są często bardzo skomplikowane w praktyce i powinny obejmować wszystkie aspekty danego zobowiązania. Doświadczony prawnik jest w tym względzie często nieoceniony.
Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Napisz komentarz

Imię:*
Email:*
Komentarz:*